Raf Sistemi NedirFarklı işletmelerin, kurumların iş imkanları doğrultusunda çok farklı saklama koruma gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. Bu gereksinimleri uygun bir şekilde karşılamak için doğru raf sistemi tercihinde bulunmak gerekmektedir. İşletme ve kurumların artan ihtiyaçları ile beraber ürünlerini saklama ve koruma için artan kapasite ihtiyaçları da artmaktadır. Bu nedenle göz önünde bulundurulması gereken nokta raflardır. Hemen hemen birçok işletme ekonomik olarak ucuza kaçan raflarını tercih etmektedir. Ancak bu rafları açısından kısa vade de günü kurtarsa da uzun vade de ne yazık ki şirket veya işletme adına ciddi ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir.

Raf Sistemi Neden Önemlidir?

Raf sistemi oluşturulması için neler gereklidir, önemi nedir, doğru raf sistemi tercihi neden önemlidir, raf sistemi fiyatları gibi sorular karşımıza çıkmaktadır. Bu sorulara çok çeşitli cevaplar verilmektedir. Ancak İstanbul RafGrup bu gibi temel sorulara işletmenin, şirketin kendi mevcut potansiyeline ve geleceğine yönelik gereksinimleri temel alarak doğru cevaplar ile doğru kararlar alınmasına yardımcı olmaktadır. İşletmenin veya şirketin kendi ihtiyaçlarını, gereksinimlerini belirlemesi gerekmektedir. Raf sistemini neden, niçin kurulması gerektiği sorusunun cevabı belirlenmelidir. Örnek olarak depo, market, mağaza, yapı marketleri gibi işletmelerin veya şirketlerin kendi ürünleri için çok farklı raflar kurdurtabilir.

Örnek olarak bir depodaki ürünlerin saklanması ve korunması için sırt sırta raflar çok fazla kullanılmaktadır. Hatta stok değerleme tekniğini kullanmakta olan şirketler için oldukça doğru bir tercihtir. Özellikle dar alanlar içi yüksek depolama gereksinime göre en doğru raflar ise dar koridor raf sistemidir. Önemli olan ihtiyacın belirlenmesidir. Muhakkak ihtiyaca göre raflar tercih edilmelidir.

Bir diğer önemli nokta ise tercih edilmesi muhtemel rafın kalitesi ve montajı yapılırken kullanılan araç gerecin kalitesidir. Hatta öncelik kullanılan araç gereçlerin kalitesi muhakkak dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Ağır ve büyük boyutlardaki ürünlerin saklanması ya da korunması için hem rafların hem de ürünlerin zarar görmemesi adına kullanılan araç gereçler önemlidir. Ayrıca çok dayanıklı ve kaliteli raflar ise hafif ve küçük ürünlerin saklanması ve korunması içinde oldukça gereksiz olabilir.

Sonuç

İşletme kendi ihtiyacına uygun rafı almak için bir uzman yardımıyla dikkat etmesi gereken noktaları öğrenmesi gerekmektedir. Uzman yardımı olmadan hazırlanan raflar, ya boyutları gereksiz bir şekilde büyük olması durumunda finansal zarara uğranılmasını sağlar ya da ucuz olması için yanlış ve yeterli olmayan raf sistemi ile yine uzun vade de maddi kayıpların yaşanmasını sağlamaktadır.