Raf Çeşitleri

Raf çeşitleri, depolanacak yükün ağırlığına, cinsine ve miktarına göre değişmektedir. Bu sebepler raf sistemlerinin çeşitlilik göstermesine neden olmaktadır. Kullanıcı, herhangi bir raf sistemi sipariş ederken bahsedilen nedenleri göz önünde bulundurması gerekir. Üretici firmaya gerekli bilgilerin verilmesi ve deponun büyüklüğünün üretici firmaya bildirmesi, raf sisteminin kullanıma daha uygun olması açısından önem arz etmektedir. Raf çeşitleri genel olarak üç’e ayrılmaktadır. Bunlar, civatalı çelik raf, ağır yük paletli depo raf sistemleri ve hafif orta yük raf sistemleri gibi sektörel ürünlerdir.
Raf ÇeşitleriCivatalı çelik raf, çelik malzemelerden üretilmektedir. Çelik tablaların yanlarında bulunan delikler birleştirilir. Birleştirilen bu tablalar, cıvata-somun yardımı ile sabitlenir. Raf sistemlerinde en çok tercih edilen tür civatalı sistemlerdir. Genellikle çok ağır olmayan yüklerin depolanmasında ve küçük atölye malzemelerin istiflenmesinde kullanılır. Raf sistemlerinin hangi amaçla ve hangi alanda kullanıldığını önceden belirlemek, üretilen kullanılacak cıvataların seçiminde de önemli etkendir. Ağır raf sistemleri ise, rack raf olarak isimlendirilen sistemlerdir. Genel olarak araba parçalarının depolanmasında, sanayi ortamında ve parça üretim sahalarında kullanılır. Yük taşıma kapasitesi 2 bin kilogramdır. Daha fazla yükü de rahatlıkla taşıyabilir. Son raf çeşidi olan, hafif raf sistemleri, geçmeli olarak üretilmektedir. Maksimum 350 kilograma kadar yük taşıyabilir. Basit bir kullanıma sahiptir. Genel olarak teknik servis firmaları tarafından kullanılır.

Yerleşime Göre Raf Çeşitleri

Raf sistemlerinin çeşitlilik göstermesinin sebeplerinden biride yerleşim planıdır. Bu raf çeşitleri genel olarak kullanılacak alana göre üretilir. Somut örnekler verilmesi gerekirse; ikili raf sistemleri, sırt sırta raf sistemleri, dar koridor raf sistemleri, giydirme cepheli raf sistemleri, hareketli depo raf sistemleri, otomatik raf sistemleri ve mekik raf sistemleri örnekleri verilebilir.

Ahşap Raf Çeşitleri

Bu raf çeşitleri, genellikle görselliğin ön planda tutulduğu alanlarda kullanılır. Ahşap raf sistemleri, kullanım alanına göre, geniş, yaratıcılık bakımından ise sınırsız modellere sahiptir. Ahşap raf sistemleri tasarımı, kullanıcının istediği üzerine de üretilmektedir. Bu sistemler daha çok cilalı ve parlak bir yüzeye sahiptir. Ahşap raf sistemleri, sektörde 19 ile 30 milimetre arasında üretilmektedir. Özellikle ofislerde ve evlerde kullanılmaktadır. Bu sebeple tasarımı biraz daha küçük ve yüzeyleri incedir.